Visie

Als huisarts wens ik in te staan voor integrale zorg dat wil zeggen: zorg voor u als persoon, voor uw lichaam en uw psycho-sociaal welzijn.

Mijn werkwijze en behandelingen zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door deskundigen op basis van de  huidige stand van het
wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk betekent dat het over betrouwbare en getoetste kennis gaat : het gaat erom dat de behandeling – onder welke noemer  zij ook valt (’traditionele’, ‘klassieke’, ‘alternatief’) – kritisch werd onderzocht, en dat haar werkzaamheid werd bewezen.
Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er voor vele aandoeningen beter kan vertrouwd worden op het zelfgenezend vermogen van het lichaam, dan dat er geneesmiddelen moeten gegeven worden. Dit geldt met name voor antibiotica waar men, in uw eigen belang en dit van de gemeenschap, best zuinig mee omgaat. In geval ze nodig zijn doen ze uitstekend werk en kunnen ze levensreddend zijn.

Uitgaande van uw klachten zoek ik samen met u naar een oplossing.  Ik ben als huisarts verantwoordelijk voor een deskundige inbreng, maar uw voorkeur en wensen zullen meebepalend zijn. De voor- en nadelen van de verschillende opties (bijv. een
geneesmiddel, afwachten, verder onderzoeken of een verwijzing)  worden besproken, en rekening houdende met uw afwegingen, zal een verantwoorde keuze gemaakt worden.

Ik werk als huisarts graag en goed samen met alle collega specialisten. Bij verwijzing wordt er rekening gehouden met uw voorkeur. Vanuit mijn ruime ervaring kan ik u verwijzen naar een specialist met de meeste competentie voor uw kwaal.  Als
huisarts heb ik een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan ik goed beoordelen welke onderzoeken nodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Ondanks alle inspanningen kan het toch gebeuren dat u ontevreden bent. Meestal krijgt de dokter dat niet te horen. Ik wil echter graag uw feedback horen, dat kan er alleen maar voor zorgen dat er beter naar uw wensen geluisterd wordt.
Bent u tevreden van uw huisarts zeg het aan een ander, bent u ontevreden zeg het hier via een mailtje: info@drbeirens.be

ZORGAANBOD

 • Algemene check-up, bloedafnames, ECG (electrocardiogram)
 • Gynaecologie : pilcontrole, uitstrijkje, zwangerschapsopvolging
 • Vaccinaties
 • Kleine chirurgie : Wratten, huidletsels, snijwonden, aambeien
 • Gezondheidsvoorlichting en voedingsadvies, reisadvies.
 • Algemene preventie  hart en vaatziekten, kanker (borst, baarmoederhals, prostaat, darm)
 • Arbeidsongevallen, bijstand bij schadegevallen
 • Gezins- en levensvragen
 • Chronische aandoeningen (hoge bloeddruk, suikerziekte, allergie, longziekten,.)
 • Thuiszorg , thuisbegeleiding
 • Stervensbegeleiding (palliatieve sedatie, euthanasie)