Bio

Studies

  • Academische graad Huisarts en Accreditering, RUG, 1/2000
  • Dokter in de genees-, heel-, en verloskunde, onderscheiding, R.U.G., 07/1991
  • Burgerlijk electrotechnisch ingenieur, grote onderscheiding,  R.U.G., 07/1982
  • EKG certificaat, R.U.G., 24/06/91
  • Getuigschrift bijzondere methodiek R.U.G., 29/04/83
  • Humaniora Wet.A (1974-1977), Stedelijk Instituut voor H.S.O., Gent

Geneeskundige Praktijk

Erkend Geneesheer Politie (2000)

Geneesheer resident: Algemeen Ziekenhuis HF, Reet (1992-1998) en Revalidatieziekenhuis De Bijtjes, Vlezenbeek (1993-2000)

Wetenschappelijk Onderzoek

  • Vlaamse Milieumaatschappij , Aalst.Gezondheidsrisico’s door milieuverontreiniging (1996-1998)
  • Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, Brussel,Onderzoeksgroep Leefmilieu – Volksgezondheid (1992-1996)
  • Labo voor Electromagnetisme en Acustica, R.U.G. (1984-1986)

Interessegebieden

Wetenschappen, wetenschapsfilosofie,
Volksgezondheid en milieu
Klassieke en etnische Muziek, Film

PUBs Milieu en volksgezondheid

Beirens F., Sartor F., De Boeck R.
Respiratory responses to air pollution in five Belgian cities; protocol of the ongoing study and results of the pilot study
Poster presentation on EPH, Antwerp, 1993

Beirens F., Sartor F., De Boeck R.
Respiratoire symptomen en luchtverontreiniging in Brus­sel
IHE rapport D/1994/2505/15

Beirens F., Sartor F., De Boeck R.
Respiratory symptoms and air pollution in Brussels
Epidemiology, Vol 6 No 4 July 1995

Beirens F., De Boeck R.
De ozonproblematiek anno 1995 (IHE rapport, Beleidsnota)

Beirens F., Verstraelen H., Vanhoorne M., Schoeters G., Ver­schaeve L., Van Larebeke N., Verdoodt B., Kirsch-Volders M.
Gevolgen voor de mens H IV.1 in “Milieu en natuurrapport Vlaanderen 1996, Leren om te keren”, red. Verbruggen A., Ed. Garant

Van Larebeke N., Beirens F.
Accumulation of mutations as rate-limiting process in carci­nogenesis. Implications for low-dose extrapolation.
Poster presentation, Joint Conference of the American Associa­tion for Cancer Research, October 1996, Budapest, Hungary

Van Larebeke N., Beirens F.
Several mutations are required for carci­nogenisis. Implicati­ons concerning quantification of low-dose effects.
Poster presentation, 1997

Dumont G., Beirens F., Dumollin J., Roekens W.Ozonverontrei­niging op leefniveau in Vlaanderen, Leefmilieu Jaargang 20, 3, mei-juni 1997

Dumont G., Beirens F.
Fotochemische luchtverontreiniging in “Milieu en natuurrap­port Vlaanderen, Leren om te keren” 1996 en “Thema’s 1998”, red. Ver­bruggen A.

Wauters E., Van den Berghe K., Muylle E., Beirens F.
Verspreiding vluchtige organische stoffen H 1 in “Milieu en natuurrap­port Vlaanderen : thema’s 1998”, red. Ver­bruggen A.

Roekens E., Pauwels J., Muylle E., Beirens F.
Verspreiding van zwevend stof H 5 in “Milieu en natuurrap­port Vlaanderen : thema’s 1998”, red. Ver­bruggen A.

Mensink C., Van Rensbergen J., Viaene P., Bei­rens F.
Temporal and spatial emission modelling for urban environments using emission measurement data
A contribution tot subprojects Saturn en Genemis