Raadpleging - huisbezoek

De praktijk is doorlopend open van 8u tot 19u op werkdagen, om de 14 dagen op zaterdag van 9u tot 12u

Raadplegingen steeds op afspraak

Een afspraak voor een consult kan online of telefonisch aangevraagd worden:

Online via deze link, login en paswoord zijn NIET nodig.

Telefonisch via nummer 09/3746186, bij voorkeur in de voormiddag voor 10u.

  • Er wordt 15 minuten gereserveerd per afspraak. Heeft u een een langer consult nodig, gelieve dit dan te vermelden.
  • Voor meerdere personen: reserveer een afspraak per persoon.
  • Heeft u een dringend probleem en vindt u online geen gepaste afspraak meer, aarzel dan niet om te bellen.

Aandachtspunten: In het belang van alle patiënten en een efficiënte praktijkvoering vragen wij rekening te houden met de volgende punten:

  • Tracht op tijd te komen, zo niet laat u anderen onnodig wachten.
  • Indien u niet tijdig op de afspraak kunt zijn, gelieve dan zo snel mogelijk te annuleren.
  • Neem identiteitskaart en lijst van uw chronische medicatie mee.
  • De raadplegingen tussen 8 en 9u zijn vooral bestemd voor nuchtere bloedafnames.
  • Voor chronische patiënten: maak uw afspraak tijdig zodat u vlot uw medicatie kan aanvullen.

Huisbezoeken

Een huisbezoek aanvragen kan alleen telefonisch, bij voorkeur in de voormiddag tussen 08.00 u en 10.00 u.
Acute, dringende problemen krijgen uiteraard voorrang.

Aandachtspunten: in het belang van alle patiënten en een efficiënte praktijkvoering vragen wij rekening te houden met de volgende punten:

  • Huisbezoeken zijn vooral voorzien voor patiënten die te zwak of te ziek zijn om zich te verplaatsen.
  • Bepaalde onderzoeken kunnen beter of slechts uitsluitend uitgevoerd worden in de praktijk.

Spoedgevallen

Bij verwondingen of ernstige klachten (hevige pijn, ernstige kortademigheid,.. ) die een dringend  onderzoek vereisen, kan u direct naar de praktijk komen, en krijgt u voorrang.  Gelieve indien mogelijk telefonisch te verwittigen, om niet voor een gesloten deur te staan.

Dringende medische dienstverlening (ook ’s nachts of in het weekend) maakt deel uit van het huisartsberoep en wordt u nooit kwalijk genomen, maar roep dringendheid niet nodeloos in. Dit zou ook niet correct zijn tegenover de andere patiënten die dan langer moeten wachten.

Afwezigheden

De vast ingeschreven patiënten kunnen voor dringende medische problemen tijdens het weekend meestal op de praktijk terecht.
Bij afwezigheid (verlof of cursus) zal u echter telefonisch worden doorverwezen naar een vervangende collega of naar de wachtdienst.

Wachtdienst voor de regio Aalter voor avonddienst (vanaf 19.00 u) tijdens de week, en tijdens het weekend op volgende nummer: 1733 (d.i. de HuisartsenWachtpost Meetjesland, AZ Alma, EEKLO)

Wachtdienst andere regio’s: http://www.mediwacht.be/MDWonline/publiek/wachtdiensten/Zoek.aspx

Apotheek van wacht: http://www.apotheek.be/apotheker/apotheek-van-wacht
Tandarts van wacht: centraal nummer 0903 39 969