Praktische info

Telefonische contacten

Gelieve de telefonische contacten met de arts te beperken tot het noodzakelijke. Voor de diagnose of behandeling van een medisch probleem of een bespreking van de onderzoeksresultaten maakt u best een afspraak.
De resultaten van de bloedanalyses kunnen telefonisch worden opgevraagd bij voorkeur van maandag tot vrijdag in de voormiddag tussen 12.00u en 12.30u en ’s avonds tussen 20.30u en 21u Bij afwijkende resultaten of voor een uitgebreide bespreking kunt u beter een nieuwe afspraak maken.

Medicatievoorschriften

Er worden geen medicatievoorschriften op telefonische aanvraag afgeleverd.
Dit leidt te vaak tot misverstanden en onnodig tijdverlies. Tracht alle medicatie-voorschriften te vragen tijdens een consultatie. Bij het consult worden voldoende voorschriften meegegeven tot het volgende medisch onderzoek, waarbij dan de behandeling al of niet zal worden aangepast. Controleer daarom uw medicatievoorraad en maak tijdig een afspraak.
Afhankelijk van uw medische toestand en problematiek wordt chronische medicatie, maandelijks of 3 maandelijks (bloeddruk, gekende allergie) voorgeschreven.

Attesten

Attesten betreffende afwezigheid (ziekte of ongeval), gezondheid, medische (on)geschiktheid worden alleen afgeleverd na medisch onderzoek, zoniet zijn zij onwettig.

 

Misschien lijkt het onderzoek u overbodig maar vanuit juridisch oogpunt is een consultatie met onderzoek steeds noodzakelijk.

 

Voor het invullen van allerhande medische attesten maakt u liefst een afspraak want doorgaans is er meer tijd nodig voor inzage in het dossier
Administratieve formulieren of brieven worden klaargelegd in het blauw kastje onder de brievenbus, aan uw rechterzijde in het portaal. Vindt u ze niet, dan kan u altijd telefoneren.

Globaal Medisch Dossier

Een GMD inschrijving staat ervoor garant dat uw vaste huisarts een kwalitatief en volledig dossier (gezondheidsgeschiedenis, verslagen van specialisten, gevolgde behandelingen) van u bijhoudt.
U krijgt ook meer terugbetaald :

  • 30% op het remgeld bij aan raadpleging 2€ (4€ i.p.v. 6€)
  • 5,00 € bij een specialist met verwijzing.

Door inschrijving krijgt uw huisarts een vaste vergoeding (30€ per jaar) van het ziekenfonds: het dekt de tijd die uw huisarts maakt voor het beheren en opvolgen van uw dossier.
Een vaste huisarts is besparend voor uzelf en voor de overheid (vermijden van foute verwijzingen en onnodige onderzoeken ).
U blijft wel vrij een andere huisarts te raadplegen, waar u bovenstaande kortingen echter niet ontvangt.

Tarieven

De tarieven volgen het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen voor dit jaar, die geldig zijn voor erkende geaccrediteerde artsen.


Het remgeld (‘de opleg’) die u als ingeschreven patiënt bij een raadpleging dient te betalen is dezelfde, ongeacht of u op de vrije consulatie komt dan wel op afspraak.


  Honorarium Remgeld met GMD gewoon verzekerd Remgeld met GMD, Verhoogde tegemoetkoming
Raadpleging 27 4 1
Raadpleging na 18u 31 4 1
Huisbezoek (08.00-18.00) 40 8 2
Huisbezoek (avond 18.00-21.00u) 53 11 2,5
Huisbezoek (nacht 21.00-08.00u) 91 23,5 3,5